Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 520 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtiovarainministeriö
Kuntien tukeminen vuosina 2020 ja 2021

Sote-uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järestämisen uudistaminen

Opetushallitus
26.11.2020: Lukiokoulutus - yksikköhinnat sekä erityisten kolutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2021
26.22.2020: Kansalaisopistojen vuoden 2021 valtionosuuden peruseena käytettävien opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhinnan määrääminen

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Talousarvioehdotus 2021

KUUMA-johtokunta
26.11.2020: KUUMA-seutu liikelaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021

Raahen kaupunki, valtuusto
26.10.2020: Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille

Maankäyttö
Marraskuussa 2020 tehdyt yli 5.000 m²:n kaupat, joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä

Hämeenlinnan jätelautakunta
3.12.2020: KIertokapula Oy:n jätemaksutaksia

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta
8.12.2020: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021 - 2024

Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta 10.12.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 8.12.2020
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 15.12.2020
HUS hallitus 14.12.2020
HUS valtuusto 17.12.2020
HSL hallitus 15.12.2020

Pöytäkirjoja
HUS hallitus 30.11.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 24.11.2020
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, syyskokous 26.11.2020

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.