Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöryhmän nimeäminen

TUUDno-2020-1327

Valmistelija

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Perustelut

Valtioneuvoston asetuksen 1365/1327 mukaan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen tulee yhdessä nimetä epidemioiden selvitystä varten selvitystyöryhmä. Asetuksen mukaan selvitystyöryhmään tulee kuulua johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri, terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö, elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (764/1994) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies, kunnan virkaeläinlääkäri, kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija sekä alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on alun perin nimennyt työryhmän 13.4.2010. Työryhmän kokoonpano on päivitetty Keski-Uudenmaan ympäristölautakunassa viimeksi 14.1.2014. Nyt ryhmän kokoonpanoon on jälleen tullut niin paljon muutoksia, että ryhmä tulee nimetä uudelleen.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toimii sekä elintarvikevalvonta- että terveydensuojeluviranomai­sena Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien alueella. Sopijakuntien alueella toimii yksi ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmä, johon nimetään edustajat kaikista sopijakunnista. Epidenmioiden selvitykseen osallistuu aina se osa työryhmästä, jonka toimialaa epidemia koskee. Koko epidemioiden selvitystyöryhmä kokoontuu yhteiskokoukseen tarvittaessa, kuitenkin vähintään joka toinen vuosi. Epidemian aikana epidemioiden selvitystyöryhmä kokoontuu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kutsumana. 

Lisätiedot:     terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka, p. 040 314 4711

Ehdotus

Esittelijä

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

 •   nimetä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueen epidemioiden selvitystyöryhmään seuraavat jäsenet:

Keusote

 • tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Kosonen
 • hygienia-. ja tartuntatautihoitaja Anne Juvonen
 • hygienia- ja tartuntatautihoitaja Hanna Hyytiäinen

Kerava

 • tartuntataudeista vastaava lääkäri   Tuure Ärling
 • tartuntatautihoitaja   Aila Seppäläläinen

Järvenpään Vesi

 • toimitusjohtaja Ari Kaunisto                                                              

Keravan vesihuoltolaitos

 • vesihuoltoinsinööri Sophia Zolas

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

 • toimitusjohtaja Kari Korhonen                                  

Nivos Vesi ja Lämpö Oy

 • johtaja Kimmo Rintamäki

Nurmijärven Vesi

 • vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra

Tuusulan Vesi

 •  liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari                                          

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 • elintarviketarkastaja Nina Johansson
 • elintarviketarkastaja Tarja Pilvilä
 • elintarviketarkastaja Tuija Raitanen
 • elintarviketarkastaja Tuula Ylönen
 • terveystarkastaja Mikko Lappalainen
 • terveystarkastaja Terhi Käppi
 • vs.terveystarkastaja Petra Kivistö
 • hygieenikkoeläinlääri Jaana Niemi-Aro
 • terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka
 • nimetä terveysvalvonnan päällikön Miia Suurkuukan työryhmän puheenjohtajaksi. Työryhmä nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Työryhmän jäsenet