Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Parma Oy, ympäristölupa, Nurmijärvi

TUUDno-2018-881

Valmistelija

  • Jukka Kuoppala, ympäristötarkastaja, jukka.kuoppala@tuusula.fi

Perustelut

Päätös Parma Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee betonituotetehtaan toiminnan olennaista muuttamista.

Luvan hakija:

Parma Oy

PL 76

03101 Nummela

 

Toiminta ja sijainti:

Betonituotetehdas sijaitsee Nurmijärven kunnan Karhunkorven teollisuusalueella kiinteistöllä Linnala RN:o 543-402-11-379, osoitteessa Partekintie 3, 01900 Nurmijärvi. Hakemuksen johdosta ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Toiminnan sijainti on osoitettu karttaliitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Parma Oy:lle ympäristöluvan betonituotetehtaan toiminnalle Nurmijärven kunnan Kirkonkylässä sijaitsevalle kiinteistölle Linnala RN:o 543-402-11-379 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 15.6.2020-22.7.2020.