Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Parma Oy Hyrylän betonitehdas, ympäristöluvan muuttaminen, Tuusula

TUUDno-2018-352

Valmistelija

  • Mira Vuorijärvi, ympäristötarkastaja, mira.vuorijarvi@tuusula.fi

Perustelut

Päätös Parma Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee betonituotetehtaan toiminnan muuttamista.

Luvan hakija:
Parma Oy
PL 76
03101 Nummela

Toiminta ja sen sijainti:
Lupapäätöstä koskeva toiminta sijaitsee Tuusulan kunnassa Hyrylän taajamassa kiinteistöillä 858-401-3-354 ja 858-401-3-355, osoitteessa Palkkitie 3, 04300 Tuusula.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

  • myöntää Parma Oy:lle ympäristöluvan betonituotetehtaan toiminnan muutokselle liitteen mukaisesti.
  • hylkää hakemuksen uuden polttoaineiden jakelupisteen rakentamisen osalta liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksytttiin.

Tiedoksi

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 15.6.2020-22.7.2020.