Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Louhintahiekka Oy, toiminnan lopettamista koskevat määräykset

TUUDno-2020-1395

Valmistelija

  • Jukka Kuoppala, ympäristötarkastaja, jukka.kuoppala@tuusula.fi

Perustelut

Louhintahiekka Oy on ilmoittanut 8.4.2020 päivätyllä kirjeellä lopettaneensa ympäristöluvanvaraisen toiminnan Nurmijärven kunnan Palojoen kylässä sijaitsevalla maankaatopaikalla. Ympäristölupapäätöksen nro 18 mukaan toiminnanharjoittajan tulee esittää ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta.

Asiassa on kyse ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten antamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 94 §:n nojalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää hyväksyä Louhintahiekka Oy:n esittämän suunnitelman toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja antaa asiassa liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaiset ympäristönsuojelulain 94 §:n määräykset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote /Louhintahiekka Oy; Asiaote /Nurmijärven kunnanhallitus ja Uudenmaan ELY-keskus.   Päätöskuulutus on nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla 15.6.2020 - 22.7.2020.