Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Korkein hallinto-oikeus

  • Korkein hallinto-oikeus on 19.5.2020 antamallaan päätöksellä, taltionumero 2200, hylännyt valituslupahakemuksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 19.3.2019 nro 19/0082/1, joka koskee Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöstä, Kreate Oy, Huhmarin alue, Nurmijärvi
  • Korkein hallinto-oikeus on 19.5.2020 antamallaan päätöksellä, taltionumero 2201, hylännyt valituslupahakemuksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä 26.3.2018 nro 18/0158/5, joka koskee Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maa-aineslupapäätöstä, Kreate Oy, Huhmarin alue, Nurmijärvi

Vaasan hallinto-oikeus

  • Vaasan hallinto-oikeus on 5.5.2020 antamallaan päätöksellä hylännyt Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 11.9.2018 § 95 ympäristönsuojelulain mukaisesta hallintopakkopäätöksestä tehdyn valituksen. Asia koskee eläinsuojan toimintaa Nurmijärven kunnassa. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.