Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Vesilain mukainen kirjallinen vireillepano ojien täyttämisestä, Tuusula

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24