Valtuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Virkamiesten ja poliittisten luottamushenkilöiden käytössä olevien kunnan luottokorttien ohjeistuksen tarkentaminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-1484

Perustelut

Lea Ahonen esitti seuraavan aloitteen:

"Uuden johtamisjärjestelmän myötä on syytä tarkistaa ohjeistusta luottokorttien käytössä. Vaihtuvuus korttien käyttäjissä on jo poliittisen johtajuuden myötä suurempi. Ohjeistusten tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Tiedossa tulee olla myös, kuka luottokortit luovuttaa ja ohjeistaa käytön.

Tällä hetkellä on olemassa ohjeistus luottokortin käytöstä vuodelta 2012. (Kunnan Eurocard-kortin käyttö, ohjeet 16.8.2017, talousjohtaja Markku Vehmas)
Kansliapäällikkö Harri Lipasti on antanut vielä ohjeistuksen alkoholijuomien ja tarjoilun suhteen 13.1.2020.
(Kunnan varojen ja luottokortin käyttö alkoholitarjoiluun kunnan tilaisuuksissa ja edustamisessa, 13.1.2020, Harri Lipasti )

Ohjeistusta tulee selkeyttää. Mitä esim. tarkoittaa ”kohtuullisesti ” tai” tavanomaiset ja kohtuulliset”.

Samalla tulee ottaa huomioon, että kaikessa on kysymys kuntalaisten verorahojen käytöstä. Näin ollen ohjeistuksen tulee olla yksiselitteisen selkeä, ettei tulkintoja synny.

Mitä laskujen hyväksyntään tulee on uuden poliittisen johtamisjärjestelmän yhteydessä tarkennettava, ettei synny tilannetta, jossa vastavuoroisesti toinen hyväksyy toisensa laskun ja päinvastoin.

Tarkennetut ohjeistukset ja hyväksyjäluettelo tulee saattaa valtuutetuille tiedoksi."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.