Valtuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Tilivelvollisten nimeäminen

TUUDno-2020-1062

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa otettava kantaa siihen, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Tällöin tilintarkastajan on myös yksilöitävä ao. tilivelvollinen. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta, mutta tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä ao. toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Tilivelvollisina viranhaltijoina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita.

Tilivelvollisten viranhaltijoiden määritteleminen kuuluu valtuustolle, joka päättää asiasta tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Tarkastuslautakunta kuulee kunnanhallitusta ja tilintarkastajaa ennen valtuustolle tehtävää ehdotusta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi luonnoksen tilivelvollisten luetteloksi v. 2020 ja pyytää siitä kommentit kunnanhallitukselta ja tilintarkastajalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • merkitä tiedoksi luonnoksen tilivelvollisten luetteloksi v. 2020 ja pyytää siitä kommentit kunnanhallitukselta.

 

Lisäksi tarkastuslautakunta totesi, että esitys on käynyt tilintarkastajilla kommentoitavana, eikä heillä ollut kommentoitavaa.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • todeta, ettei sillä ole huomautettavaa luonnoksesta tilivelvollisten luetteloksi v. 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • hyväksyä tilivelvollisten luettelon v. 2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • hyväksyä tilivelvollisten luettelon v. 2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus, toimialueet, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.