Valtuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Jukka Ahlgren
Jerry Airikka
Antti Kaikkonen

Todettiin, että

  • Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
  • Jerry Airikan tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu Elina Väänänen
  • Antti Kaikkosen tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.