Valtuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtuuston informaatiotilaisuuden/ valtuustoseminaarin muistio 4.6.2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.