Valtuusto, kokous 12.12.2022

§ 166 Yritystonttien hinnoittelu, Sula, Rykmentinportti ja Paloasema

TUUDno-2022-2238

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henrik Virta, maanmittausinsinööri, henrik.virta@tuusula.fi
Timo Mattila, maankäyttöneuvottelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaisesti asemakaavan mukaisten tonttien hinnoittelusta päättää kunnanvaltuusto. Kuntalain (410/2015) 130 §:n mukaisesti kunnan tulee hinnoitella markkinoilla kilpailutilanteessa toimiville tahoille luovuttamansa yritys- ja tuottajamuotoiset tontit markkina-arvon mukaisesti perustuen puolueettoman arvioitsijan arvioon. Tätä hintapäätösesitystä varten kunta on tilannut kuntalain pykälän 130 mukaisesti ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan hinta-arvion.

Tässä päätöksessä hinnoitellaan yhteensä viisi kohdetta. Näistä yksi sijoittuu Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613) alueelle, kaksi Rykmentinpuiston yritysalue -asemakaavan (kaavanumero 3544) alueelle ja kaksi paloaseman -asemakaavan alueelle Kulloontien varteen (kaavanumero 3441).

Hinnoiteltavat kohteet ja hintaesitykset

Sula

Kortteli 5524, KM-5 käyttötarkoitusalue

 • KM-5 - liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
 • Pinta-ala noin 50 464 m²
 • Rakennusoikeutta 17 000 k-m²
 • Esitys hinnaksi: 170 euroa / k-m², kiinteä myyntihinta ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinta.

 

Rykmentinpuisto

Korttelit 5743 - 5744

 • T-16 - Teollisuuden ja varastorakennusten korttelialueita.
 • Pinta-alat ja rakennusoikeudet:
 • 5743 noin 42 286 m² / noin 16 914 k-m²
 • 5744 noin 76 660 m² / noin 38 330 k-m²
 • Esitys hinnaksi: 160 euroa / k-m², kiinteä myyntihinta ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinta.
 • Huomio 1: Rykmentinpuiston yritysalueen yritysonteilta ei peritä taiderahaa.
 • Huomio 2: Scanoffice Group Oy:lle on myönnetty suunnitteluvaraus osaan korttelia 5743. Valtuustolle esitetään, että Scanoffice Group Oy:lle annetaan mahdollisuus ostaa varauksen kohde nykyiseen 150 euroa / k-m² hintaan varauksen loppuun 30.6.2023 mennessä.
 • Huomio 3: Alfaroc Logistics Oy:lle on myönnetty suunnitteluvaraus koko kortteliin 5744. Valtuustolle esitetään, että Alfaroc Logistics Oy:lle annetaan mahdollisuus ostaa varauksen kohde nykyiseen 150 euroa / k-m² hintaan varauksen loppuun 31.3.2023 mennessä.

 

Paloasema

Tontti 5005-1 

 • K - Liike- ja toimistorakennusten korttelialue
 • Pinta-ala ja rakennusoikeus:
 • noin 6 864 m² / noin 3 432 k-m²
 • Esitys hinnaksi: 180 euroa / k-m², kiinteä myyntihinta ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinta.

 

Tontti 5004-2 

 • LH - Huoltoaseman korttelialue
 • Pinta-ala ja rakennusoikeus:
 • noin 12 644 m² / 2 500 k-m²
 • Esitys hinnaksi: 220 euroa / k-m², kiinteä myyntihinta ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinta.


Myyntitapana suorat neuvottelut tai tarjouskilpailu

Kiinteä myyntihinta mahdollistaa kunnalle suorat kauppaneuvottelut mikä tarjoaa keinot valita hankkeista kiinnostavimmat ja toisaalta luo edellytykset reagoida nopeasti tarjolle tuleviin hankkeisiin.

Tarjouskilpailua voidaan hyödyntää erityisesti tilanteissa, joissa kohteelle on paljon kysyntää ja/tai hankkeet vertaantuvat toisiinsa.

Jo tehdyille ja voimassaoleville suunnitteluvarauksille ja niiden hankkeille esitetään ostohinnaksi nykyistä hintaa suunnitteluvarauksen päättymiseen asti

Kunta on myöntänyt Scanoffice Group Oy:lle sekä Alfaroc Logistics Oy:lle ja heidän Rykmentinpuiston yritysalueelle sijoittuvaksi suunnitelluille hankkeille suunnitteluvaraukset Scanoffice Group Oy:lle 30.6.2023 saakka (kuntakehitysjohtajan päätös 10.11.22, §123) ja Alfaroc Logistics Oy.lle 31.3.2023 saakka (kuntakehitysjohtajan päätös 23.11.22, §127). Valtuustolle esitetään, että Scanoffice Group Oy:lle ja Alfaroc Logistics Oy:lle annetaan mahdollisuus ostaa varauksensa kohde nykyiseen 150 euroa / k-m² hintaan varausaikansa loppuun mennessä. Varausajan päätyttyä tai jos Scanoffice Group Oy tai Alfaroc Logistics Oy eivät osta varauksensa kohdetta sen varausaikana, kohteidensa myyntihinnaksi nostetaan 160 euroa / k-m². Rykmentinpuiston yritysalueeseen tai muihin nyt hinnoiteltaviin kohteisiin ei kohdistu muita suunnitteluvarauksia.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • asettaa Scanoffice Group Oy:lle ja heille myönnetyn suunnitteluvarauksen kohteelle (kuntakehitysjohtajan päätös, 10.11.22 §123) ostohinnaksi 150 euroa / k-m² 30.6.2023 asti
 • asettaa Alfaroc Logistics Oy:lle ja heille myönnetyn suunnitteluvarauksen kohteelle (kuntakehitysjohtajan päätös 23.11.22, §127) ostohinnaksi 150 euroa / k-m² 31.3.2023 asti
 • asettaa muutoin Rykmentinpuiston yritysalue -​asemakaavan (kaavanumero 3544) kortteleiden 5743-​5744 kiinteäksi myyntihinnaksi ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinnaksi 160 euroa / k-​m² 1.1.2023 alkaen
 • asettaa Sulan työpaikka-​alue I -​asemakaavan (kaavanumero 3613) korttelin 5524 KM-​5 käyttötarkoitusalueen kiinteäksi myyntihinnaksi ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinnaksi 170 euroa / k-​m² 1.1.2023 alkaen
 • asettaa paloaseman -asemakaavan (kaavanumero 3441) tontin 5005-1 kiinteäksi myyntihinnaksi ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinnaksi 180 euroa / k-​m² 1.1.2023 alkaen
 • asettaa paloaseman -asemakaavan (kaavanumero 3441) tontin 5004-2 kiinteäksi myyntihinnaksi ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinnaksi 220 euroa / k-​m² 1.1.2023 alkaen
 • että tämä päätös hinnoittelusta ja myyntitavoista on voimassa 31.12.2024 saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

VALTUUSTO päättää

 • asettaa Scanoffice Group Oy:lle ja heille myönnetyn suunnitteluvarauksen kohteelle (kuntakehitysjohtajan päätös, 10.11.22 §123) ostohinnaksi 150 euroa / k-m² 30.6.2023 asti
 • asettaa Alfaroc Logistics Oy:lle ja heille myönnetyn suunnitteluvarauksen kohteelle (kuntakehitysjohtajan päätös 23.11.22, §127) ostohinnaksi 150 euroa / k-m² 31.3.2023 asti
 • asettaa muutoin Rykmentinpuiston yritysalue -​asemakaavan (kaavanumero 3544) kortteleiden 5743-​5744 kiinteäksi myyntihinnaksi ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinnaksi 160 euroa / k-​m² 1.1.2023 alkaen
 • asettaa Sulan työpaikka-​alue I -​asemakaavan (kaavanumero 3613) korttelin 5524 KM-​5 käyttötarkoitusalueen kiinteäksi myyntihinnaksi ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinnaksi 170 euroa / k-​m² 1.1.2023 alkaen
 • asettaa paloaseman -asemakaavan (kaavanumero 3441) tontin 5005-1 kiinteäksi myyntihinnaksi ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinnaksi 180 euroa / k-​m² 1.1.2023 alkaen
 • asettaa paloaseman -asemakaavan (kaavanumero 3441) tontin 5004-2 kiinteäksi myyntihinnaksi ja mahdollisen tarjouskilpailun pohjahinnaksi 220 euroa / k-​m² 1.1.2023 alkaen
 • että tämä päätös hinnoittelusta ja myyntitavoista on voimassa 31.12.2024 saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

maankäyttö, elinvoimajohtaja, yritysasiamies