Valtuusto, kokous 12.12.2022

§ 163 Pakolaisten vastaanottaminen 2023

TUUDno-2022-2358

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Illikainen, maahanmuuttokoordinaattori, kristiina.illikainen@tuusula.fi

Perustelut

Uudenmaan ELY-keskus on lähestynyt kuntia kyselemällä kuntien valmiutta vuoden 2023 pakolaisten vastaanottoon. Kyselyssä kartoitetaan seuraavia asioita:

  • kuntien halukkuutta myöntää kuntapaikkoja haavoittuvassa olemassa ukrainalaisille (niille, jotka eivät löydä itsenäisesti asuntoa)
  • kuntien halukkuutta perustaa alueelleen perheryhmäkoti alaikäisille yksintulleille nuorille
  • kuntien halukkuutta myöntää kuntapaikkoja edelleen kiintiöpakolaisille voimassa olevan sopimuksen mukaisesti


Kunnan johtoryhmä esittää kunnanhallitukselle harkittavaksi alaikäisten, yksintulleiden perheryhmäkodin perustamista kunnan alueelle. Alaikäiset, yksintulleet nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä pakolaisten joukossa. Perheryhmäkoti tulee suunnitella yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa tulevien lakiuudistusten vuoksi. Valtio korvaa kunnille täysimääräisesti alaikäisten, yksintulleiden perheryhmäkodista aiheutuneet kustannnukset  (tilavuokrat, henkilöstökustannukset) sopimuksen mukaisesti. Sopimus perheryhmäkodin mahdollisesta perustamisesta tehdään siis Uudenmaan ELY-keskuksen, kunnan ja hyvinvointialueen kesken. Perheryhmäkodit ovat kooltaan yleensä noin 7-hengen tai 14-hengen yksikköjä: kehyskuntien todellisuudessa 7-paikkainen yksikkö on yleensä toimivin ja myös nuorten kannalta inhimillinen. Kunnan vastuulla on järjestää koulupaikat alaikäisille lapsille ja nuorille sekä tarvittaessa tukea nuorten ohjaamsta vapaa-aikapalvelujen piiriin. Hyvinvointialue vastaa nuorten sosiaailtyöstä ja mahdollisesta psykososiaalisesta tuesta. Perheryhmäkotiin sijoitettavat lapset ja nuoret ovat viime aikoina olleet pääsääntöisesti 12-17-vuotiaita. Kunta myöntää käytännössä kuntapaikat perheryhmäkotiin sijoitettaville nuorille ja kunta saa heistä siten siis laskennalliset korvaukset. Kunta voi järjestää perheryhmäkotitoiminnan omana toimintanaan tai palveluntuottajan avustuksella. 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • alaikäisten perheryhmäkodin perustamisesta kunnan alueelle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikainen selosti asiaa.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • alaikäisten perheryhmäkodin perustamisesta kunnan alueelle.

Päätös

Valtuusto päätti 

  • perustaa alaikäisten perheryhmäkodin kunnan alueelle.

 

Ari Koponen ja Johanna Sipiläinen ilmoittivat päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Ari Koponen esitti Mika Timosen kannattamana seuraavan muutosesityksen:
"Valtuusto päättää tukea mahdollisesti perustettavaa ryhmäkotia Ukrainasta Venäjän tuhoamissotaa pakeneville erityisen haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille."

Puheenohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys, asia on ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka pohjaehdotustaa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Koposen muutosesitystä äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä

  • jaa-äänen antoivat Kim Kiuru, Päivö Kuusisto, Annika Lappalainen, Ulla Rosenqvist, Mika Mäki-Kuhna, Marianna Simo, Hanna Catani, Daniel Levander, Kalle Ikkelä, Kirsti Ruislehto, Aarno Järvinen, Lilli Salmi, Sanna Kervinen, Laura Åvall, Anna Yltävä, Mira Lehtinen, Elina Laine, Monica Avellan, Lauri Untamo, Eemi Vaherlehto, Pasi Huuhtanen, Tuija Reinikainen, Antti Seppälä, Laura Nyholm, Topi Korpinen, Kati Lepojärvi, Liisa Palvas, Aila Koivunen, Risto Rämö, Emmi Sirniö, Ilari Roihuvuo, Jussi Salonen, Jari Anttalainen, Elisa Laitila, Anu Åberg, Antti Kaikkonen, Arto Lindberg
  • ei-äänen antoivat Mila Lehtonen, Mika Timonen, Henri Savolainen, Mirka Kovalainen, Eeva-Liisa Nieminen, Johanna Sipiläinen, Margita Winqvist, Ari Koponen, Jari Immonen, Janne Hermunen, Ari Nyman, Raimo Stenvall
  • tyhjän äänen antoi Karita Mäensivu.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 jaa-ääntä, 12 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi.

Tiedoksi

maahanmuuttokoordinaattori