Valtuusto, kokous 12.12.2022

§ 175 Nikkanen Tytti, eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta

TUUDno-2021-1487

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Perustelut

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käytännössä on tarkoituksenmukaista valita heitä enemmän.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen tulisi uskotuiksi miehiksi valita sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus suorittaa tätä luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-olosuhteissa. Myös aiemmin uskottuna miehinä toimineiden uudelleenvalinta olisi suositeltavaa. Kiinteistötoimitukset ovat usein pitkäkestoisia ja monimutkaisia, jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä. 

Uskottuja miehiä valittaessa on huomioitava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset. 

Edelliselle toimikaudelle Tuusulan kunta valitsi yksitoista (11) kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee kenellekään vääryyttä mistään syystä. Toivottavaa olisi, että kunta järjestäisi keskitetysti vakuutuksenantotilaisuuden uusille uskotuille miehille.
 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää 

 • valita toimikaudekseen yksitoista (11) kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää 

 • valita toimikaudekseen yksitoista (11) kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita toimikaudekseen yksitoista (11) kiinteistötoimitusten uskottua miestä seuraavasti:
   
Heino Maarit
Heino Mika
Hämäläinen Seppo
Maula Juho
Mäensivu Karita
Nikkanen Tytti
Raatesalmi-Salonen Terhi
Rantanen Tarja
Reinikkala Vesa
Vehkanen Aku
Vähätalo Anne

Valmistelija

Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 16.8.2021 § 110 valinnut toimikaudekseen 11 kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa,​ mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,​ joka ei ole konkurssissa,​ jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä,​ joka on alle 25-​vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö,​ jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä,​ rikosten esitutkintaa taikka tulli-​ tai poliisivalvontaa,​ eikä myöskään syyttäjä,​ asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen tulisi uskotuiksi miehiksi valita sellaisia henkilöitä,​ joilla on mahdollisuus suorittaa tätä luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-​olosuhteissa. Myös aiemmin uskottuna miehinä toimineiden uudelleenvalinta olisi suositeltavaa. Kiinteistötoimitukset ovat usein pitkäkestoisia ja monimutkaisia,​ jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä. 

Uskottuja miehiä valittaessa on huomioitava naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta annetun lain säännökset. 

Valtuuston päätöksen 16.8.2021 jälkeen on selvinnyt, että kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi valittu Karita Mäensivu ei ole ollut vaalikelpoinen, koska hänellä on virka yleisessä tuomioistuimessa. Karita Mäensivulle tulee pyynnöstään myöntää ero uskotun miehen tehtävästä ja valtuuston tulee valita hänen sijaansa uskottu mies toimikaudekseen.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää 

 • myöntää Karita Mäensivulle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä, ja
 • valita hänen sijaansa toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 17.29–17.40.

Ehdotus

Valtuusto päättää 

 • myöntää Karita Mäensivulle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä,​ ja
 • valita hänen sijaansa toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

Päätös

Valtuusto päätti 

 • myöntää Karita Mäensivulle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä,​ ja
 • valita hänen sijaansa toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi Heli Uddin.

 

Valmistelija

Niina Toikka, hallintojohtaja

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 16.8.2021 § 110 valinnut toimikaudekseen 11 kiinteistötoimitusten uskottua miestä. Vesa Reinikkala on ilmoittanut muuttavansa Tuusulasta ja pyytänyt siksi eroa valtuuston nimeämästä kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa,​ mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,​ joka ei ole konkurssissa,​ jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä,​ joka on alle 25-​vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö,​ jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä,​ rikosten esitutkintaa taikka tulli-​ tai poliisivalvontaa,​ eikä myöskään syyttäjä,​ asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen tulisi uskotuiksi miehiksi valita sellaisia henkilöitä,​ joilla on mahdollisuus suorittaa tätä luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-​olosuhteissa. Myös aiemmin uskottuna miehinä toimineiden uudelleenvalinta olisi suositeltavaa. Kiinteistötoimitukset ovat usein pitkäkestoisia ja monimutkaisia,​ jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä.

Uskottuja miehiä valittaessa on huomioitava naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta annetun lain säännökset.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää 

 • myöntää Vesa Reinikkalalle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä, ja
 • valita hänen sijaansa toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää 

 • myöntää Vesa Reinikkalalle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä,​ ja
 • valita hänen sijaansa toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Vesa Reinikkalalle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja
 • valita hänen sijaansa Matti Rantasen toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävään.

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 16.8.2021 § 110 valinnut toimikaudekseen 11 kiinteistötoimitusten uskottua miestä. Tytti Nikkanen on 8.11.2022 pyytänyt eroa kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä perusteena henkilökohtaiset syyt.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa,​ mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,​ joka ei ole konkurssissa,​ jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä,​ joka on alle 25-​vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö,​ jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä,​ rikosten esitutkintaa taikka tulli-​ tai poliisivalvontaa,​ eikä myöskään syyttäjä,​ asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kiinteistötoimitusten luonteesta johtuen tulisi uskotuiksi miehiksi valita sellaisia henkilöitä,​ joilla on mahdollisuus suorittaa tätä luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-​olosuhteissa. Myös aiemmin uskottuna miehinä toimineiden uudelleenvalinta olisi suositeltavaa. Kiinteistötoimitukset ovat usein pitkäkestoisia ja monimutkaisia,​ jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä.

Uskottuja miehiä valittaessa on huomioitava naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta annetun lain säännökset.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää 

 • myöntää Tytti Nikkaselle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä
 • valita hänen sijaansa toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää 

 • myöntää Tytti Nikkaselle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä
 • valita hänen sijaansa toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

Päätös

Valtuusto päättää 

 • myöntää Tytti Nikkaselle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä
 • valita Riitta Sedigin kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Tiedoksi

Tytti Nikkanen, valittu, kaavoitus, luottamushenkilörekisteri