Valtuusto, kokous 12.12.2022

§ 174 Nikkanen Tytti, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston varajäsenen valinta

TUUDno-2021-893

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Perustelut

Hallintosäännön 9.5 §:n mukaan valtuuston valitsemassa rakennusvalvontajaostossa on viisi (5) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Valtuusto valitsee rakennusvalvontajaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Asiat käsitellään jaostossa johtavan rakennustarkastajan esittelystä.

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että 
   

VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen rakennusvalvontajaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä 
 • valita varsinaisista jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen rakennusvalvontajaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä 
 • valita varsinaisista jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita toimikaudekseen rakennusvalvontajaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä seuraavasti:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Kivinen Matilda Leppo Jessica
Peltonen Jani Kuusisto Päivö
Timonen Mika Koponen Ari
Vähätalo Anne Tonteri Petri
Väyrynen Martti Mitronen Maritta

 

 

 

 

 

 

 • valita varsinaisista jäsenistä jaoston puheenjohtajaksi Jani Peltosen ja varapuheenjohtajaksi Mika Timosen.

Valmistelija

Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston puheenjohtajaksi valittu Jani Peltonen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia.

Hallintosäännön 9.5 §:n mukaan jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Valtuusto valitsee rakennusvalvontajaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Jani Peltoselle eron rakennusvalvontajoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä
 • valita rakennusvalvontajaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Peltosen tilalle uuden jäsenen ja nimetä uuden puheenjohtajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Jani Peltoselle eron rakennusvalvontajoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä
 • valita rakennusvalvontajaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Peltosen tilalle uuden jäsenen ja nimetä uuden puheenjohtajan.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Jani Peltoselle eron rakennusvalvontajoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä
 • valita rakennusvalvontajaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Päivö Kuusiston
 • valita Päivö Kuusiston henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kim Kiurun.

Valmistelija

Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 9 §:n mukaan rakennusvalvontajaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. 

Valtuusto on kokouksessaan 16.8.2021 § 105 valinnut rakennusvalvontalautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi jäseneksi Martti Väyrysen sekä Martti Väyrysen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maritta Mitrosen, jotka eivät ole kuntakehityslautakunnan jäseniä. Edelleen valtuusto on kokouksessaan 11.4.2022 § 40 valinnut rakennusvalvontalautakuntaan Päivö Kuusiston henkilökohtaiseksi varajaseneksi Kim Kiurun, joka ei ole kuntakehityslautakunnan jäsen tai varajäsen. 

Martti Väyrynen ja Maritta Mitronen ovat pyytäneet eroa tehtävistään. Lisäksi Ari Koponen on pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästään.  Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 25.4.2022, että valtuuston päätöstä 11.4.2022 ei panna täytäntöön siltä osin kuin valtuusto on valinnut Kim Kiurun rakennusvalvontajaostoon Päivö Kuusiston henkilökohtaiseksi varajäseneksi.   

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää eron 
  • Martti Väyryselle rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä
  • Maritta Mitroselle rakennusvalvontajaostosta Martti Väyrysen henkilökohtaisen varajjäsenen tehtävästä 
  • Ari Koposelle rakennusvalvontajaostosta Mika Timosen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
  • Martti Väyrysen sijaan uuden rakennusvalvontajaoston jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
  • Mika Timoselle Ari Koposen sijaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen
  • Päivö Kuusistolle Kim Kiurun sijaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää eron 
  • Martti Väyryselle rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä
  • Maritta Mitroselle rakennusvalvontajaostosta Martti Väyrysen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 
  • Ari Koposelle rakennusvalvontajaostosta Mika Timosen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
  • Martti Väyrysen sijaan uuden rakennusvalvontajaoston jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
  • Mika Timoselle Ari Koposen sijaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen
  • Päivö Kuusistolle Kim Kiurun sijaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää eron 
  • Martti Väyryselle rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä
  • Maritta Mitroselle rakennusvalvontajaostosta Martti Väyrysen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 
  • Ari Koposelle rakennusvalvontajaostosta Mika Timosen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
  • Martti Väyrysen tilalle Timo Huhtaluodan rakennusvalvontajaoston uudeksi jäseneneksi ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sanna Takalan
  • Mika Timoselle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneneksi Jari Immosen
  • Päivö Kuusistolle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kim Kiurun.

Valmistelija

Niina Toikka, hallintojohtaja

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajoston jäseneksi valittu Matilda Kivinen on ilmoittanut muuttavansa Tuusulasta 15.6.2022. Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että  

VALTUUSTO päättää

 •  myöntää eron Matilda Kiviselle kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä
 •  valita kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Matilda Kivisen tilalle uuden jäsenen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 •  myöntää eron Matilda Kiviselle kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä
 •  valita kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Matilda Kivisen tilalle uuden jäsenen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää eron Matilda Kiviselle kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä
 • valita Matilda Kivisen tilalle uudeksi jäseneksi Jessica Leppon 
 • valita Jessica Leppolle uudeksi varajäseneksi Tytti Nikkasen.

Perustelut

Kuntakehityslautakuntaan Jessica Leppon henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Tytti NIkkanen on 8.11.2022 pyytänyt eroa tehtävästä perusteena henkilökohtaiset syyt. 

Hallintosäännön 9 §:n mukaan rakennusvalvontajaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää eron Tytti Nikkaselle rakennusvalvontajaostosta Jessica Leppon henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jessica Leppolle Tytti Nikkasen sijaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää eron Tytti Nikkaselle rakennusvalvontajaostosta Jessica Leppon henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jessica Leppolle Tytti Nikkasen sijaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää eron Tytti Nikkaselle rakennusvalvontajaostosta Jessica Leppon henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 
 • valita Piia Lakkapää-Hemmin Jessica Lepon henkilökohtaiseksi varajäseneksi kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Tytti Nikkanen, Jessica Leppo, valittu, kuntakehityslautakunta, luottamushenkilörekisteri