Valtuusto, kokous 12.12.2022

§ 173 Nikkanen Tytti, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan uuden jäsenen valinta

TUUDno-2021-892

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Perustelut

Hallintosäännön 9.3 §:n mukaan kuntakehityslautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä. Yksi jäsenistä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, on apulaispormestari. Valtuusto valitsee muista jäsenistä lautakunnan varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

        
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

 "Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
 3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
 4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.


Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain
4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus

 • päättää ehdottaa valtuustolle, että
   

 VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä, joista yksi on apulaispormestari ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
 • todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii lautakunnan jäseneksi valittu apulaispormestari ja valita muista jäseniksi valituista varapuheenjohtajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä, joista yksi on apulaispormestari ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
 • todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii lautakunnan jäseneksi valittu apulaispormestari ja valita muista jäseniksi valituista varapuheenjohtajan.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä, joista yksi on apulaispormestari ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Aaltonen Aki Hujala Taisto
Immonen Jari, apulaispormestari Koponen Ari
Kuusisto Päivö Peltonen Jani
Lakkapää-Hemmi Piia Mäki-Kuhna Mika
Nikkanen Tytti Kivinen Matilda
Raita Jari Huhtaluoma Timo
Seppälä Antti Leppo Jessica
Simo Marianna Prauda-Rydgren Ringa
Sipiläinen Johanna Särkiniemi Eeva
Sorri Liisa Tonteri Petri
Takala Sanna Ketvel Taina
Vaherlehto Eemi Levander Daniel
Winqvist Margita Vähätalo Anne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii lautakunnan jäseneksi valittu apulaispormestari Jari Immonen ja valita varapuheenjohtajaksi Päivö Kuusiston.

Valmistelija

Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehityslautakuntaan Päivö Kuusiston henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Jani Peltonen  on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Jani Peltoselle eron kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jani Peltosen sijaan Päivö Kuusistolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Jani Peltoselle eron kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jani Peltosen sijaan Päivö Kuusistolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Valtuusto päättää

 • myöntää Jani Peltoselle eron kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita kuntakehityslautakuntaan Päivö Kuusiston henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Lehtosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valmistelija

Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Jukka Lehtonen on 19.4.2022 pyytänyt eroa kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä perusteena henkilökohtaiset syyt.

Ari Koponen on 20.4.2022 pyytänyt eroa kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Taina Ketvel on 28.4.2022 pyytänyt eroa kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä perusteena henkilökohtaiset syyt.  

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-​arvolain säännökset. Tasa-​arvolain
4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %,​ jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää eron kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • Jukka Lehtoselle, 
  • Ari Koposelle ja
  • Taina Ketvelille
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
  • Päivö Kuusistolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen
  • Jari Immoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen
  • Sanna Takalalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää eron kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • Jukka Lehtoselle,​
  • Ari Koposelle ja
  • Taina Ketvelille
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
  • Päivö Kuusistolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen
  • Jari Immoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen
  • Sanna Takalalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää eron kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • Jukka Lehtoselle,​ 
  • Ari Koposelle ja
  • Taina Ketvelille
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
  • Päivö Kuusistolle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kim Kiurun
  • Jari Immoselle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mika Timosen
  • Sanna Takalalle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mervi Kuutin.

Valmistelija

Niina Toikka, hallintojohtaja

Perustelut

Kuntakehityslautakuntaan Tytti Nikkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Matilda Kivinen on ilmoittanut muuttavansa Tuusulasta 15.6.2022. Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että  

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Matilda Kiviselle eron kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Tytti Nikkaselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Niina Toikka, hallintojohtaja

Perustelut

Jari Raita on 17.8.2022 pyytänyt eroa kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä perusteena henkilökohtaiset syyt.

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-​arvolain säännökset. Tasa-​arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %,​ jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Jari Raidalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Raidan tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Jari Raidalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Raidan tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Jari Raidalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Raidan tilalle uudeksi jäseneksi Antti Heikkilän.

Ehdotus

Valtusto päättää

 • myöntää Matilda Kiviselle eron kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Tytti Nikkaselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtusto päätti

 • myöntää Matilda Kiviselle eron kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Tytti Nikkaselle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneneksi Leena Saukon.

Perustelut

Tytti Nikkanen on 8.11.2022 pyytänyt eroa kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä perusteena henkilökohtaiset syyt.

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-​arvolain säännökset. Tasa-​arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %,​ jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että  

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Tytti Nikkaselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Tytti Nikkasen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto  päättää

 • myöntää Tytti Nikkaselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Tytti Nikkasen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto  päätti

 • myöntää Tytti Nikkaselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Leena Saukon kuntakehityslautakunnan jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta Sedigin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Kalle Ikkelä esitti, että Tytti Nikkasen henkilökohtainan varajäsen Leena Saukko valitaan jäseneksi kuntakehityslautakuntaan ja Saukon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta Sedig.

Tiedoksi

Tytti Nikkanen, valittu, kuntakehityslautakunta, luottamushenkilörekisteri