Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Sanna Kervinen ja Taina Ketvel.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Heikkinen ja Mika Mäki-Kuhna.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.