Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Linjan 962 Hyrylästä Aviapolikseen käyttöönottaminen uudelleen, aloite

TUUDno-2019-1767

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen:

"Valtuustoaloite linjan 962 käyttöönottamiseksi uudelleen, ei Keravalta Hyrylän kautta Aviapolikseen, vaan Hyrylästä Aviapolikseen.

Tuusulan kunnan on ryhtyttävä pikaisiin toimiin Hyrylästä Aviapoliksen alueelle suuntautuvan suoran vaihdottoman linjan (muunneltu linja 962) ottamiseksi linjastoon asiointi- ja työpaikkaliikenteen parantamiseksi. Tämä tavoite on lisättävä Tuusulan kunnanhallituksen 26.8.2019 antamaan lausuntoon HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmasta.

Aviapoliksen alue on 37.000 työpaikan keskittymä. Aviapoliksen alueella tuusulalaisilla on runsaat 1.000 työpaikkaa. Tuusulan kuntastrategiassa todetaan "Yksi avaintekijöistä menestykseen on lentokentän läheisyyden hyödyntäminen" kohdassa Valtuustokauden tavoitteissa todetaan 24. Hyödynnämme lentokentän ja metropoli- alueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.

Yhdessä sovittuja indikaattoria tässä ovat:

 • Lentokenttään tukeutuvien yritysten ja työntekijöiden määrä
 • Matkailijamäärien kehittyminen.

 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sujuvat joukkoliikenne- ja liikkumisen muodot ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Neljä vuotta liikennöinyt linja 962 on vuosien kuluessa saavuttanut käyttäjien suosion. Toimintavuoden 1.6.2018-31.5.2019 aikana matkustajanousuja on ollut 137.500, päivää kohden keskimäärin 375 matkustajaa (Kerava-Hyrylä-Aviapolis-Hyrylä-Kerava). Linja on niin asiointi- kuin työssäkäyvien käyttämä. Nyt näille sujuva ja vaihdoton 25 minuutin reitti (Hyrylästä) on vaihtunut 50-75 minuutin 1-3 vaihdon reitiksi. Tämä on merkittävä palvelutason lasku ja on merkittävä este kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksymien päätösten toteutumiselle."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Linja 962 poistui Tuusulan alueen linjastosta Tuusulan-Keravan linjastosuunnitelmassa. Linjan liikennöinti loppui kesäliikennekauden 2019 loppuun. Linjastosuunnitelmassa Hyrylästä kehäradan suuntaan liikennöivien linjojen kauttakulku tai pääteasemaksi kehäradalla valikoitui Leinelä, johon nyt liikennöidään linjoilla 641 ja 642.

Tuusulan linjaston nykyinen logiikka on se, että erillisen, linjan 962 kaltaisen Hyrylä-Aviapolis -linjan sijaan suurimpien matkustajavirtojen liikkumisessa pyritään tulemaan toimeen Tuusulanväylän käytävän bussitarjonnalla sekä kehäradan Leinelän aseman kautta kulkevilla bussilinjoilla. Lentoasema, Aviapolis ja Vantaanportti on tavoitettavissa Leinelän ja Tikkurilan asemilta I/P -junan ja Vantaan alueen bussilinjojen yhteiskäytöllä, Tuusulanväylän käytävässä sekä Tikkurilan suunnalta Vantaan alueen poikittaisilla bussilinjoilla ja Tuusulanväylän bussitarjontaan tukeutuen Tuusulanväylän lähialueiden osalta myös kävellen.

Hyrylästä lentoaseman terminaalin tai Aviapoliksen terminaalin matka-aika on nyt noin 40-50 min. Paras reitti on tyypillisesti matkustus linjalla 641 tai 642 Leinelään, jossa vaihto I-junaan ja muutaman minuutin junamatka Lentoasemalle tai Aviapolikseen..

Lentokenttäalue ja Aviapolisalue ovat kokonaisuutena laaja työpaikka-alue. Joukkoliikennettä alueella kulkee kehäradan lisäksi Ilmakehällä, Tikkurilantiellä, Aviabulevardilla ja Tietotiellä. Veromiehen ja Virkamiehen alueilla bussilinjoja kulkee usealla alueen pohjois-eteläsuuntaisella kadulla. Nykyisin alueella tai sen kautta liikennöi seitsemän HSL-bussilinjaa, joista viiden reittiin kuuluu lentoaseman terminaali. Kaikki alueen bussilinjat kulkevat kehäradan Aviapoliksen aseman kautta. Alue on näin ollen kohtuullisen kattavasti tavoitettavissa joukkoliikenteellä, mikäli alueen sisällä matka alkaa Aviapoliksen tai lentoaseman juna-asemilta.

Nykyinen bussivuorotarjonta Tuusulanväylän käytävässä mahdollistaa arkisin kohtuulliset vuorovälit matkustettaessa Vantaanportin tai Veromiehen alueille. Linjojen 643 ja 662 vuoroväli on ruuhka-aikaan hieman yli tai alle 10 min. Näillä vuoroilla matka-aika em. alueille on Hyrylästä noin 45 min sisältäen noin yhden kilometrin kävelyn Tuusulanväylän käytävän pysäkeiltä/pysäkeille. Ruuhka-aikojen ulkopuolella linjan 643 vuoroväli kasvaa tuntiin. Vaihdolliset yhteydet Tuusulanväylän käytävässä liikennöiviltä, kehäradan liityntää palvelevilta linjoilta 641 ja 642 mahdollistaan kuitenkin vähintään noin 30 min välein matkan mm. Hyrylästä Vantaanportin suuntaan. Vaihtoyhteyksiä Vantaanportin tasalla ja suuntaan Tuusulanväylän käytävävästä tarjoavat linjat 562 (vuoroväli 10 min arkena, 10-20 min viikonloppuna), 571 (vuoroväli n. 30 min arkena ja viikonloppuna) ja 574 (vuoroväli arkena 30-60 min, viikonloppuna n. 60 min).

HSL:n vuoden 2020 liikennöintisuunnitelman mukaan syysliikennekaudella 2020 Tuusulanväylän käytävään lisätään linja 643K, joka liikennöi lauantaisin ja sunnuntaisin Hyrylän ja Hakaniemen välillä. Linja 643 K lisää samalla vuorotarjontaa, josta on vaihdollinen tai kävely-yhteys Vantaanportin alueelle ja Aviapoliksen alueelle. Linjan 643K vuoroväli tulee olemaan noin 60 min. Linjan 643K käynnistämisellä pyritään tarjoamaan suoraa Helsingin suunnan yhteyttä arjen lisäksi myös viikonloppuihin sekä samalla parantamaan liikkumisyhteyksiä Vantaalle Kehä III:n ja Tuusulanväylän liittymän tuntumaan. Lisäys on voitu tehdä olemassa olevien liikennöintisopimusten puitteissa. Matkustusta koskevien yleisten oletusten perusteella uusien vuorojen operointikustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla ja todennäköisesti niiden kustannusvaikutus Tuusulan kunnan HSL-kuntaosuuteen pysyy HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) sekä Tuusulan kunnan ko. suunnitelmasta antamassa lausunnossa kunnan kuntaosuudelle määrittelemissä rajoissa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Jussi Salosen 2.9.2019 § 120 esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Jussi Salosen 2.9.2019 § 120 esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen Tuija Reinikaisen ja Annika Lappalaisen kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:

"Kunnanhallitus päättää

 • että kunnanhallitus pitää tärkeänä selvitystä liikkumistarpeesta Hyrylästä Aviapoliksen alueelle työssäkäynti- ja asiointiliikenteen ja länteen suuntaavan liikenteen sujuvoittamiseksi ja toivoo HSL:n selvittävän tämän liikenteen aloittamisen mahdollisuudet
 • hyväksyä kunnanhallituksen selvityspyynnöllä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta 
 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Jussi Salosen 2.9.2019 § 120 esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi."

 

Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • että kunnanhallitus pitää tärkeänä selvitystä liikkumistarpeesta Hyrylästä Aviapoliksen alueelle työssäkäynti- ja asiointiliikenteen ja länteen suuntaavan liikenteen sujuvoittamiseksi ja toivoo HSL:n selvittävän tämän liikenteen aloittamisen mahdollisuudet
 • hyväksyä kunnanhallituksen selvityspyynnöllä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta 
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Jussi Salosen 2.9.2019 § 120 esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • katsoa Jussi Salosen 2.9.2019 § 120 esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.