Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Leikki/senioripuiston perustaminen Tuusulaan, aloite

TUUDno-2017-1148

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Satu Taiveaho esitti hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Tuusulasta ydinkeskustasta puuttuu lasten leikkipuisto ja senioripuisto.

Keskustassa ja keskustan lähettyvillä asuu paljon lapsiperheitä ja monet kauempanakin asuvat lapsiperheet käyvät paljon asioilla keskustassa, johon myös erilaiset tapahtumat usein keskittyvät. On kohtuutonta ja hieman erikoistakin, että keskustassa ei tällä hetkellä ole yhtään lasten leikkipuistoa.

Keskustassa tai lähellä keskustaa asuu myös paljon ikäihmisiä, joten leikkipuiston yhteyteen olisi hyvä liittää myös senioripuisto. Leikkipuistot edistävät lasten hyvinvointia monilla tavoin mahdollistamalla mm. lapsiperheiden ulkoilun sekä lapsille erilaisten motoristen taitojen harjoittelun. Senioripuistot edesauttavat ikäihmisten toimintakyvyn ylläpysymistä ja tuovat monipuolisuutta arjen kuntoiluun. Parhaimmillaan molemmat myös ehkäisevät myöhempiä kalliimpia palvelutarpeita.

Puustellinmetsään on tulossa yhdistetty lasten leikki- ja senioripuisto, mikä on upea asia. Valitettavasti Puustellinmetsä on monelle keskustassa asuvalle ikäihmiselle liian kaukana ja tavoittamattomissa. Moni ikäihminen on muuttanut keskustaan juuri palveluiden saatavuuden perässä.

Ikääntyneiden asukkaiden luona vierailee myös paljon lapsia ja lapsenlapsia, joita puisto ilahduttaisi. Senioripuisto voisi toimia myös yksinäisten ikäihmisten kohtaamispaikkana. Lasten leikkien seuraaminen voi myös tuottaa suurta iloa ikäihmisille ja myös toisinpäin ikäihmisten lasnäolo voi antaa paljon lapsiperheille. Ylisukupolvisen vuorovaikutuksen lisääminen on yhteiskunnassa monella tavalla tarpeen ja tätäkin tavoitetta tällainen yhdistetty puisto voisi omalla tavallaan tukea.

Keskusta-alueella on varmasti löydettävissä puistolle sopiva sijainti. Esimerkiksi Nappulakadun - Kauppatien kulma voisi olla selvitettavä kohde puistolle. Kooltaan pienikin puisto ilahduttaisi merkittävällä tavalla keskustassa asuvia ja siellä vierailevia lapsiperheitä sekä ikäihmisiä."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulassa on nykyisin 54 kpl leikkipuistoja, joista 11 kpl on Jokelassa, 9 kpl Kellokoskella ja 34 kpl Etelä-Tuusulassa. Lisäksi lasten päiväkotien ja koulujen leikkipaikkoja on 41 kpl jotka ovat, päivittäisten toiminta-aikojen ulkopuolella kaikkien käytettävissä. Valtaosa leikkipuistoista on ns. lähileikkipaikkoja, joiden varustetaso on pääosin luokkaa tyydyttävä-hyvä. Näiden puistojen väline- ja aktiviteettitarjonta on suunnattu pääosin ala-asteikäisille ja sitä nuoremmille. Varustetasoltaan monipuolisempia leikkipuistoja, ns. monitoimipuistoja, on Jokelassa Notkopuisto ja Kellokoskella Roinilanpuisto. Niissä varustetaso on lähileikkipuistoja laajempi ja aktiviteettitarjontaa on tarjolla myös vanhemmille lapsille sekä aikuisille ja senioreille

Leikkipuistotiheys Tuusulassa on suurempi kuin kunnissa keskimäärin. Pienemmistä, vähemmällä käytöllä olevista leikkipuistoista on viime vuosina pyritty luopumaan ja rakentaa tilalle paremman varustustason tarjoavia puistoja. Tästä on esimerkkinä mm. Tuuliviiren puisto, jota olemme viime vuosina kehittäneet kuntalaisten toiveesta sekä myös luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta niittymäiseksi ja hedelmäpuutarhamaiseksi puistoalueeksi. Leikkipuistoa ei voi kooltaan enää suurentaa, sillä alueen rajat ovat tulleet vastaan.

Leikkipuistojen rakentaminen on pitkälti maankäytöllinen kysymys. Aivan Hyrylän keskustassa ei ole sellaisia kaavallisia valmiuksia, jotka sallisivat uuden leikki- ja senioripuiston perustamista nopealla aikataululla. Jokipuistoon sellaisen voisi perustaa, mutta alue on varjoinen ja lisäksi mäkinen, mikä voi rajoittaa sen saavutettavuutta. Hyrylän keskusta-alueella on parhaillaan vireillä useita asemakaavahankkeita, joilla on vaikutuksia mm. keskustan liikenneverkkoon, katujen käyttömuotoon ja kaupallisten palveluiden sijoittumiseen. Tavoitteena kaavamuutoksissa on järjestää riittävästi tilaa jalankulkua ja oleskelua varten, mutta maankäytölliset ratkaisut ovat vielä avoinna. Keskustaan halutaan myös monenlaisia muita toimintoja, jotka kilpailevat keskenään tilasta. Rajallisesta maa-alasta johtuen kaavatyön ohessa voidaan pohtia, olisiko oleskelu- ja leikkialueita mahdollista sijoittaa tiettyjen rakennusten katoille.

Aloitteen mukainen puisto on parhaillaan valmistumassa Puustellinmetsään. Tekninen lautakunta on hyväksynyt Puustellinmetsän puiston puistosuunnitelman 25.10.2016 (§115). Puistosuunnitelman mukaisesti Puustellinmetsän puistoa on ryhdytty rakentamaan tavoitteena luoda alueesta perhepuiston tyylinen, kaikille ikäpolville soveltuva vapaa-ajan alue. Alue on helposti saavutettavissa, ja se kytkeytyy katu- ja kevytväyläverkoston välityksellä Hyrylän keskustaan. Puiston lähelle on rakentumassa senioritaloja, päiväkoteja ja asuinrakennuksia, jotka ovat kokoluokaltaan myös lapsiperheille soveltuvia.

Puustellinmetsän puisto on keskeisimmiltä osiltaan osa Tuusulan asuntomessualuetta. Tälle osalle puistoa on valmistumassa monipuolinen leikkipuistoalue, jonka välinevalikoimassa on otettu huomioon myös alle kouluikäiset sekä liikuntarajoitteiset. Leikkipuiston viereen on rakennettu liikuntapuisto, joka soveltuu aikuisille ja senioreille. Lisäksi puiston ydinalueen varustukseen kuuluu viljelyspalstoja, hedelmä- ja hyötykasvipuisto, pikinik-paikkoja, oleskelulaitureita, taidepolku ja koirapuisto, joka rakennetaan messujen jälkeen. Puiston ydinalueen välittämään läheisyyteen on jo osittain rakennettu paahderinteinen maisemamäki, joka toimii talvella liukumäkenä. Hyrylän keskustan suunnan hulevesilammikoiden läheisyyteen rakennetaan perhospuisto. Puisto kytkeytyy Urheilukeskuksen kuntopolkuverkostoon.

Tuusulassa käynnistyy syksyllä 2020 Rykmentinpuiston keskus -asemakaava-alueella Varuskunta-aukion ideasuunnittelu. Kokoluokkansa puolesta myös tälle alueelle on mahdollista rakentaa toinen aloitteen mukainen leikki- ja senioripuisto, jos alueen muu tuleva maankäyttö tukee tällaista ratkaisua. Ideasuunnittelun ratkaisuista tullaan järjestämään esitystilaisuuksia kuntalaisille ja kunnan luottamuselimille jatkosuunnittelun pohjaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Satu Taiveahon esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 13.11.2017 § 214 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Satu Taiveahon 13.11.2017 § 214 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Satu Taiveahon 13.11.2017 § 214 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taiveaho Satu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.