Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Jukka Ahlgren
Henri Koskela
Lilli Salmi.

Todettiin, että

  • Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg
  • Henri Koskelan tilalla on Kokoomuksen 5. varavaltuutettu Sari Vilén
  • Lilli Salmen tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen alussa esiteltiin Keusoten taloustilannetta ja palveluverkon valmistelutilannetta.
 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.