Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Koivunen Klaus, eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä

TUUDno-2020-750

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Sosialidemokraattien 6. varavaltuutettu Klaus Koivunen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia.

Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • myöntää Klaus Koivuselle eron varavaltuutetun tehtävästä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • myöntää Klaus Koivuselle eron varavaltuutetun tehtävästä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Koivunen Klaus, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.