Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja kokonaisuus Tuusulan näkökulmasta, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-1165

Perustelut

Anu Åberg esitti seuraavan Keskustan, RKP:n ja KD:n valtuustoryhmien aloitteen:

"Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuuston enemmistö päätti olla ottamatta Apotti-tietohallintojärjestelmää käyttöön. Tuusula on kuitenkin sitoutunut Apottiin.

Tämä merkitsee ristiriitaisuuksia käyttöjärjestelmien käytännöissä jatkossa. Potilaiden näkökulmasta hoitotietojen siirto ja hoitopolkujen sujuva seuraaminen monen eri tietojärjestelmän kautta hankaloituu.

Työntekijöiden työmäärä pitkällä aikavälillä tietoteknisten laitteiden ääressä lisääntyy, mikä on pois potilaiden kohtaamisista, suorasta potilastyöstä.

Keusote toteuttaa palvelurakenteen uudistusta. Siinä yhteydessä on käynyt selväksi, että Pohjois-Tuusulan kaksi terveysasemaa (Kellokoskella ja Jokelassa) ovat lakkautusuhan alla.

Tuusulalaiset eivät hyväksy näiden kahden, hyvin toimivien ja laadukasta palvelua tarjoavien lähipalveluyksiköiden alasajoa.

Esitämme edellä mainittujen syiden takia, että Tuusulan on ryhdyttävä pikaisesti tutkimaan Keusotesta irtaantumisen mahdollisuuksia."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.