Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kellokosken Kellotupa esteettömäksi, aloite

TUUDno-2019-1769

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuuston puheenjohtaja Kati Lepojärvi luki seuraavan kellokoskelaisten jättämän aloitteen:

"Vuoden 2018 syksyllä kunta lupasi Kellokosken nuorisotalon, nykyisen Kellotuvan, Koulutie 20, Kellokoski, esteettömänä tilana koko kylän käyttöön. 
Ohjeessakin lukee, että näkövammaiset, liikuntarajoitteiset voivat käyttää tiloja, esteettämästi. 
Tämänhetkinen tilanne estää kyseessä olevien tiloihin pääsyn. 

Pyörätuolirampin puuttuessa tila ei ole esteetön eikä ole kaikkien käytössä. 

Pyydämme kuntaa rakentamaan pyörätuolirampin sisäänkäyntiin."

Päätös

Aloite lähettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tilapalvelut on toteuttanut aloitteen mukaisen pyörätuolirampin ja mahdollistanut esteettömän pääsyn tiloihin vuoden 2019 joulukuun aikana. Rakennus on suojeltu ja toteutuksesta sovittiin yhteistyössä Tuusulan kunnan rakennusvalvonnan kanssa siten, että luiskan asennuksen vuoksi ulkokuistiin tehdyt muutokset ovat helposti ennallistettavissa mikäli ramppi puretaan käyttötarkoituksen muuttuessa tulevaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Kati Lepojärven esittelemän § 122, 02.09.2019 kellokoskelaisten jättämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Kati Lepojärven 02.09.2019 § 122 esittämän kellokoskelaisten jättämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Kati Lepojärven 02.09.2019 § 122 esittämän kellokoskelaisten jättämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kellokosken Eläkeläiset ry

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.