Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Jokelan keskustan lampien kunnostaminen, aloite

TUUDno-2019-1087

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kirsi Viitaten esitti seuraavan  Keskustan, RKP:n, KD:n ja Vastuullinen oikeisto valtuustoryhmien aloitteen:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut ja lisäksi moni jokelalainen kuntalainen olemme huolissamme Jokelan keskustassa olevien lampien kohtalosta. 
Jokelan koulukeskuksen lampi sijaitsee kylän keskustassa aivan Notkopuiston ja koulukeskuksen vieressä. 1980- ja 1990 luvuilla lammella oli kunnan järjestämänä uimakoulua kesäisin ja ranta oli hyvässä kunnossa sorsista ja muista linnuista huolimatta. Perheet, joilla ei ollut mahdollisuutta liikkua autolla, pääsivät nauttimaan vedestä omalla kylällä. Koulukeskuksen lammen vesi ja ranta-alue tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että siinä voi kesällä uida. 

Kesäkuussa 2016 Jokelassa viritettiin keskustelua koulukeskuksen lammen saattamisesta kuntoon talkoilla. Tuolloin lampikierroksella liikuntatoimen edustaja lupasi miettiä/selvittää, voisiko kunta tehdä jotain Jokelan uimapaikan viihtyisyyden parantamiseksi. Emme ole kuulleet vastauksia. 

Vuodelle 2017 olemme ymmärtäneet, että lampien kunnostamiseen olisi varattu rahaa. Mitään näkyvää ei lammille ole tehty. Paljon tuosta rahasta on käytetty ja mihin? Entä jos ei käytetty, niin miksi ei ja mikä on suunnitelma Jokelan lampien kunnostamiseksi? 

12.10.2017 Jokelan kehittämisverkoston ideaillassa on otettu puheeksi huoli lampien kunnosta ja palauttamisesta virkistyskäyttöön. Silloinen yhteisömanageri lupasi selvittää, miksi lammen kunnostukseen varattua rahaa ei ole käytetty. Olemme saaneet ympäripyöreitä vastauksia, joissa todetaan, että rahaa oli, mutta sitä ei käytetty. 

Kevään 2018 osallistavan budjetoinnin äänestyksessä lampien hyödyntäminen sai eniten ääniä (13). Ääniä saivat myös joutsenten lampien siivous (7) sekä lampien ympäristön puiden harvennus (5). Toukokuussa 2018 järjestettiin lampikävely Jokelan kehittämisverkoston toimesta. Mukana olivat kunnan puutarhuri ja vapaa-aikatoiminnan päällikkö. Saimme kuulla, että lammille on suunnitelmissa siistimistä ja ruoppaamista. Mitään ei ole tapahtunut. Sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa moni toivoi lammesta uimapaikkaa. Turvallisuuskävelyllä 2018 asia on otettu uudestaan puheeksi. Siellä on vastattu, että koska asia on käsitelty jo lampikävelyllä, siitä ei tarvitse enää puhua. 
Kesäkuussa 2018 järjestettiin talkoot lampien siivoamiseksi. Talkoiden yhteydessä on puhuttu ja toivottu jälleen kerran lampien siistimistä ja ruoppausta lintujen pesinnän ehdoilla. 

Helmikuussa 2019 osallistavan budjetoinnin idea/työstöillassa ehdotus lampien kunnostamisesta on kirjattu ylös. Keväällä koulukeskuksen lammen risukkoa on siistitty.

Toukokuussa 2019 aktiivisia kuntalaisia on valistettu, että olisi pitänyt ehdottaa lammen kunnostusta osallistavassa budjetoinnissa, aiemmin tehdyt ehdotukset kun eivät kuulemma siirry automaattisesti. Lampien kunnostaminen on sen verran iso summa, että sitä ei voinut laittaa osallistavaan budjetointiin. 

Huolemme Jokelan lampien kunnosta ja siisteydestä on ollut esillä säännöllisesi jo noin kolmen vuoden ajan. Kysymme nyt: 

  • Minkälainen suunnitelma on Jokelan keskustan lampien kunnostamiseen lähivuosina (2019-2020)?
  • Onko lampien kunnostamiseen varattu rahaa 2019 budjetissa? Jos, niin kuinka paljon? 
  • Ehdotamme lisäksi, että Jokelan lammista tehdään suunnitelma, mitkä lammista annetaan jäädä ns. lintupuistoksi, mitä kunnostetaan virkistyskäyttöön ja turvalliseksi uimapaikaksi."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri, riitta.kalliokoski@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Jokelan lampia on käsitelty monenlaisissa tilaisuuksissa ja yhteyksissä viime vuosien aikana. Esimerkiksi asukasillassa on 28.3.2018 jätetty idea Jokelan lampien paremmasta hoitamisesta https://osallistu.tuusula.fi/processes/jokelan-kehittamisverkosto-2018/f/3/proposals/51.  Idea ei kuitenkaan edennyt toteutettavaksi projektiksi. Vastauksena ideaan esitettiin mm. Jokelan kehittämisverkoston ja kunnan yhteistä lampikävelyä. Kävely toteutui toukokuussa 2018 ja samalla kirjattiin osallistujien toiveita. https://osallistu.tuusula.fi/processes/jokelan-kehittamisverkosto-2018/f/3/proposals/51

Vuoden 2019 osallistuvassa budjetoinnissa sähköiselle osallistumisalustalle jätettiin idea talviuimapaikasta, joka ei edennyt äänestykseen asti.  Vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa ei ollut lampiin liittyviä äänestyksiä.

Lampien kunnostamiseksi ei ole ollut suunnitelmaa vielä vuonna 2017. Vuosien 2018 ja 2019 aikana pidettyjen tilaisuuksien ja saatujen palautteiden pohjalta kilpailutettiin ja käynnistettiin Jokelan lampien toimenpidesuunnitelma loppuvuodesta 2019.  Projektiryhmään on osallistunut kunnan ja muiden tahojen asiantuntijoita, asukkaita ja Jokelan kehittämisverkoston ydintiimin nimeämä edustaja. Suunnitelmatyön aikana on osallistettu asukkaita teematilaisuuksissa ja asukaskyselyllä. Toimenpidesuunnitelma ehdotuksineen valmistui maaliskuussa 2020 (liite).

Suunnitelmassa olevia ehdotuksia ja suosituksia ruvetaan toteuttamaan tänä ja tulevina vuosina normaalityön ohessa, erillistä määrärahaa ei vuoden 2020 budjetissa ole varattu. Tänä vuonna pystymme toteuttamaan rantojen raivaamista, penkkejä eteläisille (Valosenlampi, Rantakari ja Ventoniemi) ja Apteekinlammelle. Apteekin lammelle sijoitetaan myös mongolialaisen taiteilijan, jään- ja puunveiston maailmanmestari  Lkhagva Georgen Jääkarnevaaleilla 2020 puusta veistämä Tuusula-penkki.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää 

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Kirsi Viitasen 13.5.2019 § 73 esittämän ja Keskustan,​ RKP:n,​ KD:n ja Vastuullinen oikeisto valtuustoryhmien allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri, riitta.kalliokoski@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Kirsi Viitasen 13.5.2019 § 73 esittämän ja Keskustan,​ RKP:n,​ KD:n ja Vastuullinen oikeisto valtuustoryhmien allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Kirsi Viitasen 13.5.2019 § 73 esittämän ja Keskustan,​ RKP:n,​ KD:n ja Vastuullinen oikeisto valtuustoryhmien allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.