Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 ENO Schoolnet ry:n puiden istutustalkoihin osallistuminen, aloite

TUUDno-2019-2538

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sanna Tuhkunen esitti seuraavan Vihreän valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Me allekirjoittaneet tahdomme Tuusulan kunnan ottavan ENO Schoolnet ry:n haasteen vastaan. Tarjoavan maa-alueita, puita ja muuta viherapua puiden istutustalkoille 11.-17. toukokuuta, sekä järjestävän talkoita. 

Haasteessa kunta kartoittaa paikkoja, johon istuttaa puita, merkkaa puulajit ja määrät haasteen sovelluksella, tarjoaa kartoitettuja paikkoja kuntalaisille, kouluille, järjestöille ja yrityksille puiden istutustalkoita varten, sekä auttaa näiden talkoiden järjestämisessä. 

Tämä haaste tuo yhteisöllisyyttä yli sukupolvien kun pitkään puita istuttaneet voivat opastaa nuoria ja ensi kertaa puita istuttavia. Se osuu myös hienosti koulujen biologian tunneille. Osallisuutta haaste lisää varmasti. 

Haasteen sisältö: 
"ENO Schoolnet ry haastaa kaikki Suomen 311 kuntaa (joista 107 kaupunkia) tarjoamaan kuntalaisilleen mahdollisuuden ilmastotekoon, istuttamaan puita. 

Kunnat ovat kartoittaneet alueita esim joutomaata, teiden varsien maisemointia ym. Istutetut puulajit merkitään Envirate-sovelluksella. Kunta osoittaa kuntalaisilleen maa-alueen tai alueita, joihin kuntalaiset, koulut, järjestöt ja yritykset voivat istuttaa puita. Kunta voi olla mukana taimien ja istutusvälineiden hankinnassa tai yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. 

Puita istutetaan 11.-17. toukokuuta. Erityinen istutuspäivä on Snellmanin ja suomalaisuuden päivä 12. toukokuuta. 

Kunnat ja kaupungit rekisteröidään osoitteessa. https://forms.gle/HJ55RYj3v9RaoUAu8. Rekisteröinnistä vastaa kunnan virkamies, jolla on siihen valtuudet." 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri, riitta.kalliokoski@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta osallistuu ENO Schoolnet ry:n haasteeseen. Kunnan viherpalvelut hankkii metsitystaimia yhteistyökumppaniltamme MHY:ltä (mm.koivu, mänty, kuusi) sekä muut tarvittavat välineet talkoisiin. Asukkaat ovat lisäksi äänestäneet kuluvan vuoden osallistuvassa budjetoinnissa lisää puita koko Tuusulan alueelle ja hedelmäpuita Jokelan alueelle. Puiden istutuksessa tehdään yhteistyötä alueiden asukkaiden, koulujen ja ideoiden alkuperäisten esittäjien kanssa. 

Istutustalkoot pidetään 11.-15.5 klo 8-15 välisenä aikana. Snelmannin ja suomalaisuuden päivänä 12.5. järjestetään istutustalkoot myös illalla, jotta mahdollisimman moni kuntalainen voisi osallistua. Taimia istutetaan Hyrylässä Hämeentien meluvallille, Kellokoskelle Roinilan alueelle ja Jokelaan koulujen ja muiden julkisten rakennusten ja puistojen yhteyteen. Viherpalvelut -yksikön henkilöstöä toimii työnjohtajina tehtävässä.
Istutetut taimet merkitään Envirate-sovelluksella.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 8500-10 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin osuus tästä on 3500 euroa, loput kustannukset katetaan viherpalveluiden käyttötaloudesta.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Sanna Tuhkusen 9.12.2019 §188 esittämän Vihreän valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri, riitta.kalliokoski@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Sanna Tuhkusen 9.12.2019 § 188 esittämän Vihreän valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Sanna Tuhkusen 9.12.2019 § 188 esittämän Vihreän valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto päätti

  • katsoa Sanna Tuhkusen 9.12.2019 § 188 esittämän Vihreän valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi
  • siirtää istutustalkoiden ajankohtaa vuodella

Tiedoksi

Riitta Kalliokoski

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.