Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Arviointikertomus 2019

TUUDno-2020-29

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Koskiniemi, tilintarkastaja, tuomas.koskiniemi@kpmg.fi

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • arviointikertomuksen valmistelusta ja aikataulusta.

Päätös

Arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja painopisteiden mukaisesti.

Helmikuun kokoukseen kutsutaan talousjohtaja

Ehdotus

Tarkastuslautakunta 

 • jatkaa arviointikertomuksen 2019 suunnittelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että

 • arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja painopisteiden mukaisesti
 • maaliskuun kokoukseen tuodaan alustavaa arvointikertomuspohjaa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta 

 • jatkaa arviointikertomuksen 2019 työstämistä.

Päätös

Tarkastuslutakunta päätti, että

 • arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja painopisteiden mukaisesti
 • seuraavaan kokoukseen kutsutaan Mika Mäki-Kuhna ja käsitellään GoogleDocs -ohjelman käyttöä ja sen oikeuksia.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • ottaa käyttöön Google Docs -sovelluksen arviointikertomuksen laadinnassa
 • jatkaa arviointikertomuksen 2019 työstämistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • jatkaa arviointikertomuksen työstämistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta

 • jatkoi arviointikertomuksen valmistelua sovittujen vastuualueiden ja painopisteiden mukaisesti.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • jatkaa arviointikertomuksen työstämistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta

 • jatkoi arviointikertomuksen valmistelua ennaltasovitun suunnitelman mukaisesti.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • jatkaa arviointikertomuksen työstämistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019
 • että arviointikertomus toimitetaan jäsenille allekirjoitettavaksi sähköisesti
 • jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 valtuuston käsiteltäväksi
 • esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset
 • että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa ja
 • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 •  pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset
 • että selvitykset tulee toimittaa niin,​ että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa 
 • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

toimialueet

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.