Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Viranhaltijoiden päätökset

Perustelut

Kunnossapitopäällikkö
hankintapäätös:
§ 4 Taajamakoneen hankinta 2020, 14.05.2020
§ 5 Tuusulan Rantatien alueen valaistuksen saneerausurakka, 26.05.2020

Liikenneinsinööri
muu päätös:
§ 17 Olanderintie, liikennemerkkilisäykset, 18.05.2020
§ 18 Jukolantie, pysäköintikiellon tarkentaminen linja-autojen kääntöpaikan kohdalla, 18.05.2020
§ 19 Linja-autopysäkin merkitseminen: pysäkki Terrisuon kuntaraja, Terrisuontie, 19.05.2020
§ 20 Linja-autopysäkkien merkitseminen: pysäkit Laulumäentie ja Lonkerontie, Laululaaksonkaari, 19.05.2020
§ 21 Linja-autopysäkkien merkitseminen: pysäkit Terrisuo, Terrisuontie, 19.05.2020
§ 22 Linja-autopysäkkien merkitseminen: pysäkit Fasaanitie ja Kuusimäentie, Ankkapurontie, 19.05.2020
§ 23 Linja-autopysäkin merkitseminen: pysäkki Vanhankylän koulu, Vanhankylän koulutie 109, 19.05.2020

Tilapalvelupäällikkö
hankintapäätös:
§ 12 Kirkonkylän kampus, kustannuslaskenta, 28.05.2020

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.