Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Työryhmien pöytäkirjoja

TUUDno-2020-464

Perustelut

  • Kirkonkylän kampus, suunnittelukokous nro 5, pöytäkirja 6.6.2020 
  • 2020 päällystystöiden urakka, Työmaakokous nro 2, 18.5.2020
  • Lahelanpelto II asemakaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen 2-vaihe,Työmaakokous nro 11
  • Puustellinmetsän ja Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava-alueet, kiveysurakka 1,Työmaakokous nro 11, 29.4.2020

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.