Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Raimo Stenvall, raimo.stenvall@luottamus.tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sari Juhila ja Petra Kela.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.