Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Muut asiat

Päätös

Lautakunta keskusteli

  • nopeusrajoituksista ja liikennemerkeistä Lahelan tien osalta. Lautakunta pyysi että Petri Juhola kävisi tarkistamassa tieosuuden paikan päällä.
  • palveluverkkoselvityksestä.
  • että lautakunta toivoo että sivistyksen toimialueen edustaja tulee esittelemään lautakunnalle palveluverkkosuunnitelmaa elokuun kokouksessa.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.