Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Viranhaltijoiden päätökset

Perustelut

Kunnossapitopäällikkö
hankintapäätös:
§ 8 Nuppulinnan ja Terrisuon vesien tarkkailu 1.10.2020 - 28.2.2023, 10.09.2020

Kuntakehitysjohtaja
henkilöstöpäätös:
§ 66 Projekti-insinöörin virkaan valinta, kunnallistekniikan suunnittelu, 10.09.2020

Liikenneinsinööri
muu päätös:
§ 38 Ristikiventie, Ojakärsämöntie, pysäköintirajoitusten täydennykset ja muutokset, 06.10.2020
§ 39 Koskensillantie, Pysäköintimuutokset vanhalla kunnantalolla, 13.10.2020
§ 40 Klaavolantie/Rykmentintie, kuvataidekoulu, osoiteviittamuutokset, 13.10.2020

Tilapalvelupäällikkö
hankintapäätös:
§ 18 Rakennusautomaation siirtyminen pilvipalveluun, 14.09.2020
§ 20 Riihikallion monitoimikampus, pohjarakennesuunnittelu, 06.10.2020

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
§ 24 Lahelanpelto II ympäristöluvan mukainen pohjavesien tarkkailu, 14.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.