Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Raimo Stenvall, raimo.stenvall@luottamus.tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Cecilia Veikkolainen ja Sari Vilén.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Veijo Viiru ja Sari Juhila.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.