Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Muut asiat

Perustelut

Lautakunta keskusteli:

  • Päivärinteentien parkkipaikoista
  • Hyrylän keskustan ja Jokelan katuvaloista
  • liikennejärjestelyistä
  • roskakoreista Vaunukankaalla

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.