Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Ilmoitusasiat

TUU-2020-439

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Jätelautakunta 10.09.2020, liite 1, §46 Vastaus aloitteeseen jätehuoltoviranomaisen rekisteritietojen parantamisesta
   
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Aropolku asemakaavan muutos nro 3611 
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.10.2020 - 30.10.2020. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 30.10.2020 klo 16.00.
    
 • Lausuntopyyntö, Vanha Valtatie, asemakaavan muutosehdotus nro 3625, asemakaavan selostus
  • Kaavaehdotus on nähtävillä 22.10.2020 - 20.11.2020. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 20.11.2020 klo 16.00.
    
 • Lausuntopyyntö, Kehitettävät kiinteistöt II, asemakaavan muutos nro 3627
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 22.10.-20.11.2020. Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää 20.11.2020 klo 16 asti.
    
 • Tuusulan tarkastuslautakunta / Lautakuntakummit 2020-2021:
  • Kuntatoimiala: Timo Huhtaluoma ja Seppo Noro
  • Yhteisten palveluiden toimialue: Kyösti Lehtonen ja Seppo Noro
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta: Mirka Kovalainen ja Hanna Catani
  • Kasvatus- ja sivistyslautakunta: Hanna Catani ja Eija Brilli
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Veijo Viiri ja Asta Juntunen
  • Kuntakehityslautakunta: Anniina Nuutinen ja Tuija Riola
  • Tekninen lautakunta: Jania Kleimola ja Eija Brilli
  • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta: Tuija Riola ja Asta Juntunen
  • Tuusulan Vesi: Jania Kleimola
  • Kunnan tytäryhtiöt: Timo Huhtaluoma

Ehdotus

Esittelijä

 • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.