Nimistötoimikunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Puistokylän asemakaavan (kaava nro 3589) nimistön alustava ideointi

Perustelut

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Rykmentinpuistossa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosassa Puustellinmetsään, lännessä urheilukeskukseen ja etelässä Palkkitien teollisuusalueeseen. Suunnittelualueelle suunnitellaan monipuolista asuinaluetta, jonka sekoitettu rakenne vaihtelee kerrostaloista kytkettyihin pientaloihin ja erillispientaloihin.

Alue on maastonmuodoiltaan melko tasaista hiekkakangasta ja talousmetsää. Alue on toiminut aikaisemmin varuskunnan harjoitusalueena, johon on sijoittunut harjoitusalueen lisäksi ampumarata. Ampumaradan maaperä on myöhemmin kunnostettu. Alueen länsireunalla sijaitsee vanha ortodoksihautausmaa. Varuskunnan toiminnan lakattua alue on ollut vilkkaassa virkistyskäytössä. Alueelle on laadittu vuonna 2019 reittisuunnitelma, jonka tavoitteena on luoda pohja monipuoliselle ja houkuttelevalle reittiverkostolle. Virkistysmahdollisuuksia tarjoaa polku-ja latuverkoston lisäksi frisbeegolf-rata, jolle kunta on myöntänyt maa-alueen käyttöoikeuden 31.10.2022 saakka. 

Puistokylän asemakaava varten tulisi aloittaa alustava nimistön suunnittelu.

Ehdotus

Päätösehdotus päätetään kokouksessa.

---

Nimistötoimikunta muotoili yhteistyössä seuraavan päätösehdotuksen:

Nimistötoimikunta päättää

  • jatkaa Puistokylän nimistön tarkempaa suunnittelua tulevissa kokouksissa.

Päätös

Nimistötoimikunta päätti

  • jatkaa Puistokylän nimistön tarkempaa suunnittelua tulevissa kokouksissa.