Nimistötoimikunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pörkiöntien nimen muuttaminen Kankurinkaduksi

Perustelut

Tuusulan ja Keravan rajalla, Tuusulantien eteläpuolella, kulkevat vierekkäin Pörkiöntie ja Kankurinkatu. Tuusulan puolella sijaitseva kevyen liikenteen väylä on nimetty asemakaavassa Pörkiöntieksi. Pörkiöntien vieressä, Keravan puolella, kulkee samansuuntaisesti Kankurinkatu. Keravalla Kankurinkadun pohjoispuolella on lyhyt kevyen liikenteen väylän osuus, joka on nimetty Pörkiöntieksi.

Pörkiöntie ja Kankurinkatu kulkevat vierekkäin noin 175 metrin matkalta. Tämä aiheuttaa sekaannusta, koska kadun itäpuolen kiinteistöillä on osoitteena Kankurinkatu ja länsipuolen kiinteistöillä Pörkiöntie.

Ehdotus

Nimistötoimikunta päättää ehdottaa

  • että Pörkiöntie muutetaan Kankurinkaduksi siltä osin kuin se kulkee rinnakkain Keravan puolella olevan Kankurinkadun kanssa, ja että pohjoisosan nimenä säilytetään Pörkiöntie, siltä osin kuin se kulkee rinnakkain Keravan puolella olevan Pörkiöntien kanssa.

Päätös

Nimistötoimikunta päätti ehdottaa

  • että Pörkiöntie muutetaan Kankurinkaduksi siltä osin kuin se kulkee rinnakkain Keravan puolella olevan Kankurinkadun kanssa, ja että pohjoisosan nimenä säilytetään Pörkiöntie, siltä osin kuin se kulkee rinnakkain Keravan puolella olevan Pörkiöntien kanssa.