Nimistötoimikunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten läsnäolijat.