Nimistötoimikunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Joenrannan asemakaavan (kaava nro 3525) nimistö

Perustelut

Kellokosken taajamakeskuksen pohjoispuolelle asemakaavoitetaan uutta pientalovaltaista asuinaluetta. Tavoitteena on, että alueelle muodostuu laajaan rantapuistoon tukeutuva pientalovaltainen asuinalue, mistä on hyvät kevyen liikenteen yhteydet rantapuistoon ja keskustaan.

Alue sijoittuu Linjatien, Raiviotien ja Leppäsillantien sekä Keravanjoen ja Haarajoen väliselle alueelle. Alueella on vanhat tilat Heikkilä ja Mattila, sekä omakotipalsta Suomäki.

Kaavan nimistöä käsiteltiin nimistötoimikunnan kokouksessa tammikuussa 2021. Kaavan luonnosvaiheessa alueen nimistöksi valikoitui Jokirinteentie, Jokihaarantie, Kanoottikuja, Kanoottipolku, Soutupolku, Poijupolku, Kariniemensilta ja Valkamanpuisto. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä 2021.

Kaavaluonnoksessa puiston nimenä ollut Valkamanpuisto tulee vaihtaa kaavan ehdotusvaiheessa, koska nimi Valkaman puisto on jo käytössä Tuusulanjärven eteläpäässä sijaitsevalla puistolla.

Ehdotus

Nimistötoimikunta päättää ehdottaa

  • että Joenrannan asemakaavan ehdotusvaiheesa Valkamanpuiston nimi muutetaan Mattilanrannaksi

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, puheenjohtaja Sakari Heikkilä esitti Liisa Kirveen kannattamana muutosehdotuksen, että Valkamanpuiston nimi muutetaan Mattilanrannan puistoksi ja että Poijupolun nimi muutetaan Airopoluksi.

Nimistötoimikunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sakari Heikkilän ehdotuksen.

Päätös

Nimistötoimikunta päätti ehdottaa

  • että Joenrannan asemakaavan ehdotusvaiheessa Valkamanpuiston nimi muutetaan Mattilanrannan puistoksi
  • että Joenrannan asemakaavan ehdotusvaiheessa Poijupolun nimi muutetaan Airopoluksi.