Kuntakehityslautakunta, kokous 19.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2023, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2018-1208

Valmistelija

 • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

TOIMINTATUOTOT JA - KULUT

Toimintatuotot

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan valmisteleman talousarvioesityksen toimintatuotot (ilman maanmyyntiä) ovat kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osalta 4 436 000 € (1 615 000 €, 2018). Maankäytön sopimuskorvausten osuus tuotoista on talousarvioesityksen mukaan 2 800 000 €. Vastaavat tuotot ovat vuoden 2018 talousarviossa 250 000 €, tältä osin tuottojen ennakoidaan nousevan voimakkaasti.

Toimintamenot

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan valmisteleman talousarvioesityksen toimintakulut ovat kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osalta 9 295 280 € (8 217 000 €, 2018). Merkittävimmät nousevat kustannuserät ovat henkilöstökulut (lisähenkilöt + palkkojen sopimuskorotukset) sekä asuntomessujen toimintakustannukset, jotka nousevat huomattavasti messujen rakentamiseen liittyvien kustannusten vuoksi.

Työsuhdemuutokset

Seuraavat virat/ työsuhteet esitetään perustettavaksi:

Kuntakehitys:

 • Elinvoimajohtaja
 • Hankekehittäjä
 • Yritysasiamies

Kuntasuunnittelu

 • Kaavoitusavustaja

Rakennusvalvonta

 • Lvi-tarkastaja
 • Määräaikainen rakennustarkastaja

Ehdotus

Esittelijä

 • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2023 liitteen mukaisesti
 • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisuudessa olevien tulosyksiköiden alustavat vuoden 2019 käyttösuunnitelmaesitykset, jotka tarkentuvat joulukuussa valtuuston budjettikäsittelyn jälkeen
 • ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt työsuhdemuutokset

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Tiia Kaukolampi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.16.