Kuntakehityslautakunta, kokous 14.12.2022

§ 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö
hankintapäätös:
§ 17 Tuusulan yleiskaavan 2040 toteutussuunnitelma, asumisen laajenemisalueiden vaikutusten arviointi kolmesta eri näkökulmasta, suorahankinta, 22.11.2022
§ 19 Tuusulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen ja laatiminen, 30.11.2022

Kansliapäällikkö
muu päätös:
§ 34 Avain Asumisoikeus Oy, lausunto Temmontie 1, perusparantamisen korkotukilainahakemuksesta, 24.11.2022

Kuntakehitysjohtaja
korvauspäätös:
§ 128 Kuntakehitysjohtajan päätös vahingonkorvausvaatimukseen, 25.11.2022
muu päätös:
§ 127 Alfaroc Logistics Oy, suunnitteluvarauksen kolmas jatko yritystonttiin 5744-1, Rykmentinportti, 23.11.2022
§ 130 Asunto Oy Tuusulan Ritariperho, rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, kiinteistöt 858-11-2273-1 ja 858-11-2273-3, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 05.12.2022

Maankäyttöpäällikkö
§ 78 Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy, maa-alueiden käyttöoikeussopimus kierrätyspisteiden sijoittamista varten, Tuusula, 16.11.2022
§ 79 Lassila & Tikanoja Oyj, maa-alueiden käyttöoikeussopimus kierrätyspisteiden sijoittamista varten, Tuusula, 16.11.2022
§ 80 Lindqvist & Pitkänen Oy, maa-alueiden käyttöoikeussopimus kierrätyspisteiden sijoittamista varten, Tuusula, 17.11.2022
§ 82 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja Kiinteistö Oy Y-Säätiön Nuorisoasunnot, tontit 858-1-8011-5, 6 ja 9, rasitesopimus kulkuyhteyttä ja johtoja varten, Mikkola, Hyrylä, 01.12.2022
§ 84 Katualueen haltuunotto- ja korvaussopimus kiinteistön 858-401-4-133 osalta, Louhostie, Sula, 02.12.2022
§ 85 Kinnunen Mika ja Mattinen Marja, vuokratun kiinteistön 858-405-3-486 myynti, Kolsanmetsä, Pohjois-Tuusula, 05.12.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.