Kuntakehityslautakunta, kokous 14.12.2022

§ 115 Kuntakehityslautakunnan alaisten palveluksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2023

TUUDno-2022-2261

Valmistelija

  • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 kuntatason vuositavoitteet 2023 ja tulosalueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2023 - 2027. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.

Lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatuotot 2023

Valtuuston hyväksymä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2023 on toimintatuottojen osalta 5 622 215 euroa, mikä on noin 0,7 milj. euroa alempi verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Muutos johtuu lähinnä asuntojen välivuokraustoiminnan loppumisesta.

Toimintakulut 2023

Toimintakuluihin on varattu talousarviossa 6 831 734 euroa, mikä on noin 1,3 milj. euroa alle vuoden 2022 talousarvion. Asuntojen välivuokraustoiminnan loppumisen lisäksi ovat henkilökustannukset nousseet lievästi ja asiantuntijapalvelut vähentyneet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2023 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Talous- ja kehittämispäällikkö Jussi Rantala selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.