Kuntakehityslautakunta, kokous 14.12.2022

§ 122 Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-2881

Perustelut

Seuraava kuntakehityslautakunnan kokous pidetään ke 18.1.2023 klo 17 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.