Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

§ 35 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Kansliapäällikkö
henkilöstöpäätös:
§ 4 Ruoka-avun hankekoordinaattorin valinta määräaikaiseen tehtävään, 15.01.2024

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 2 Kassalainan nostaminen, 12.01.2024
§ 3 Kassalainan nostaminen, 12.01.2024
§ 4 Kassalainan nostaminen, 12.01.2024
§ 5 Kassalainan nostaminen, 16.01.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.