Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.12.2022 § 444 päättänyt, että kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Ari Nyman ja Lilli Salmi

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Johanna Sipiläinen ja Outi Huusko