Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

§ 25 Nuorisovaltuuston asettaminen toimikaudelle 1.1. - 31.12.2024

TUUDno-2024-93

Valmistelija

  • Satu Grenfors, hallintosihteeri, satu.grenfors@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 5. luvun 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Tuusulan kunnan nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuutetut valitaan vuosittain kahden vuoden toimikaudeksi. Joka vuosi valitaan 8 uutta nuorisovaltuutettua. Edellisen vuoden vaaleissa valitut nuorisovaltuutetut jatkavat jäseninä vielä nuorisovaltuuston seuraavan toimikauden.

Nuorisovaltuuston varsinainen vaalipäivä toimikaudelle 1.1.- 31.12.2024 oli 1.12.2023. Äänestyspäivänä äänestettiin Tuusulan yläkouluilla ja nuorisotaloilla.

Toimintasäännön mukaan nuorisovaltuustoon kuuluu kuusitoista (16) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan valtuustokauden järjestäytymiskokouksessa. Valtuustokauden 2024 järjestäytymiskokous pidettiin 13.-14.1.2024. Nuorisovaltuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heta Kyytisen, 1. varapuheenjohtajaksi Lina Salosen ja 2. varapuheenjohtajaksi Taika Himbergin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • asettaa nuorisovaltuuston toimikaudelle 1.1. - 31.12.2024
  • nimetä jäsenet suoritettujen vaalien tulosten mukaan valitut sekä edellisen kauden jatkavat seuraavasti: Aarne Partanen, Joel Kosonen, Juuso Pulska, Samuel Räsänen, Taika Himberg, Ilpo Heitto, Eikka Hiiros, Mikael Honkanen, Niilo Jauhola, Heta Kyytinen, Milja Blomqvist, Lina Salonen, Sharmake Ali, Paavo Joensuu, Louna Leisti, Sonia Lindenius
  • nimetä varajäseniksi Daniel Kiviniemen ja Ilari Jauholan.
  • todeta, että puheenjohtajana toimii Heta Kyytinen, 1. varapuheenjohtajana Lina Salonen ja 2. varapuheenjohtajana Taika Himberg.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

sivistyksen toimialue, nuorisovaltuusto