Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

§ 37 Muut asiat

Perustelut

Henkilöstöjohtaja
Kansliapäällikön viran haku, tilannepäivitys

Sivistysjohtaja ja kuntakehitysjohtaja
Roinilan päiväkoti