Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiat käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 23-24, 27, 25-26, 28-36, 38, 37.