Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

§ 36 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtioneuvosto/Ympäristöministeriö
Asettamispäätös 10.1.2024, Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksen valmisteluryhmä

Kuntaliitto
Yleiskirjeet:

1/2024 Vuoden 2023 yleiskirjeluettelo
2/2024 EU:sta tulevat sääntelyt vaikuttavat kuntien yrityslupiin

Helsingin hallinto-oikeus
​​​​​​20.12.2023 Päätös 7469/2023, Yleiskaavaa koskevat valitukset

Keravan kaupunki
Tekninen lautakunta 30.11.2023, ote §135
Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys

Maankäyttö
Joulukuussa 2023 tehdyt tai ilmoitetut yli 5 000 m² käsittävät kaupat,​ joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä

Rakennusvalvonta
17.1.2024: Tiedotus purkamisaikomuksesta

Päätös

Merkittiin tiedoksi.