Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

§ 31 Helena Kalmin muistorahasto, sääntöjen päivittäminen

TUUDno-2024-21

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan valtuusto on kokouksessaan 30.3.2009 § 65 päättänyt perustaa Jokelan koulukeskuksen ampumavälikohtauksessa menehtyneen rehtori Helena Kalmin muistolle stipendirahaston sekä hyväksynyt rahastoa koskevat säännöt.

Muistorahastoa varten avattiin oma pankkitili FI70 5062 1720 0364 01. Muistiorahaston pankkitili on avattu ilman, että asiakkuus olisi kunnan y-tunnuksen alla ja pankkialaan kohdistuva uusi sääntely kieltää tämän. Selvityksen perusteella muistorahaston hallinnointi on syytä toteuttaa siten, että muistorahaston pankkitili lopetetaan ja tilin lopetuksen myötä muistorahaston varat siirretään kunnan pankkitilille FI80 5092 1210 0040 95 sekä sisällytetään kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti kunnan kirjanpitoon. Samalla rahaston säännöt tulee päivittää vastaamaan tätä muutosta. Lisäksi sääntöihin esitetään tehtäväksi päivitys stipendien jakoperusteisiin sekä sääntömuutoksien päättäjään. 

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • hyväksyä Helena Kalmin muistorahastolle liitteen mukaiset päivitetyt säännöt.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • jättää asian pöydälle. 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä ehdotti asian jättämistä pöydälle. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti. 

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

  • hyväksyä Helena Kalmin muistorahastolle liitteen mukaiset päivitetyt säännöt.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, jäsen Outi Huusko esitti muutosehdotuksen jäsen Lilli Salmen kannattamana: Nostetaan stipendien suuruudet 200 ja 100 euroon. 

Esittelijä muutti ehdotustaan kannatetun ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti. Muutos on huomioitu pöytäkirjassa.