Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Kansliapäällikkö
hankintapäätös:
§ 25 Etätyövakuutuksen hankinta kunnan henkilöstölle, 27.05.2020
henkilöstöpäätös:
§ 24 Kuntakehitysjohtajan viran määräaikainen hoitaminen ajalla 1.6.2020-31.8.2020, 27.05.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.